รูปประจำตัว

Detrit Jittarit

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์ (32192)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเดชฤทธิ์ จิตฤทธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Detrit Jittarit

หมายเลขโทรศัพท์ 0944416247

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด