รูปประจำตัว

Patipat Thimthong

ข้อมูลในโรงเรียน

นายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง (32142)

เลขที่ 3 | ชั้นและห้อง 6/9

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายปฏิภัฒณ์ ทิมทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patipat Thimthong

หมายเลขโทรศัพท์ 0986176564

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด