รูปประจำตัว

Tassaneewan paikai

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวทัศนีย์วรรณ ไปใกล้ (34704)

เลขที่ 36 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวทัศนีย์วรรณ ไปใกล้

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Tassaneewan paikai

หมายเลขโทรศัพท์ 0945364558

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด