รูปประจำตัว

Jetsadaporn Panarkat

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเจษฎาพร ผันอากาศ (32360)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเจษฎาพร ผันอากาศ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jetsadaporn Panarkat

หมายเลขโทรศัพท์ 0935133465

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด