รูปประจำตัว

Janjira Pawakhang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจันทร์จิรา ปะวะขัง (32310)

เลขที่ 21 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจันทร์จิรา ปะวะขัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Janjira Pawakhang

หมายเลขโทรศัพท์ 0630282902

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด