รูปประจำตัว

Chiratchaya Posanthia

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจิรัชญา โปสันเทียะ (32263)

เลขที่ 20 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจิรัชญา โปสันเทียะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chiratchaya Posanthia

หมายเลขโทรศัพท์ 0930571769

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด