รูปประจำตัว

Chadped Pathinattang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง (32445)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายฉัตรเพชร ปฏินัดตัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chadped Pathinattang

หมายเลขโทรศัพท์ 0934254836

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด