รูปประจำตัว

Jakkapong koedsithong

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจักรพงษ์ เกิดสีทอง (32341)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจักรพงษ์ เกิดสีทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jakkapong koedsithong

หมายเลขโทรศัพท์ 0934253770

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด