รูปประจำตัว

Kanathip Pawaputanon

ข้อมูลในโรงเรียน

นายคณาทิป ภวภูตานนท์ (32340)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายคณาทิป ภวภูตานนท์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanathip Pawaputanon

หมายเลขโทรศัพท์ 0930987218

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด