รูปประจำตัว

Pisit Pathumwan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายพิสิษฐ์ ปทุมวัน (32254)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายพิสิษฐ์ ปทุมวัน

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pisit Pathumwan

หมายเลขโทรศัพท์ 0967422606

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด