รูปประจำตัว

Irin Lasama

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวไอริน ละสามา (34193)

เลขที่ 36 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวไอริน ละสามา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Irin Lasama

หมายเลขโทรศัพท์ 0987320434

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด