รูปประจำตัว

Thanabodee Meechai

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนบดี มีชัย (32247)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนบดี มีชัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanabodee Meechai

หมายเลขโทรศัพท์ 0986380781

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด