รูปประจำตัว

Puripat Somthong

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูริภัทร โสมทอง (32197)

เลขที่ 5 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูริภัทร โสมทอง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Puripat Somthong

หมายเลขโทรศัพท์ 0981639205

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด