รูปประจำตัว

Kittisak Pantumlao

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา (32190)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/8

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกิตติศักดิ์ ภารตุ้มเหลา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kittisak Pantumlao

หมายเลขโทรศัพท์ 0986690531

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด