รูปประจำตัว

Patamawadee Paipob

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปฐมาวดี ไปพบ (34712)

เลขที่ 34 | ชั้นและห้อง 6/7

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปฐมาวดี ไปพบ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Patamawadee Paipob

หมายเลขโทรศัพท์ 0652900962

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด