รูปประจำตัว

Namphueng Prompuy

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวน้ำผึ้ง พรมผุย (32475)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 6/7

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวน้ำผึ้ง พรมผุย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Namphueng Prompuy

หมายเลขโทรศัพท์ 0619719009

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด