รูปประจำตัว

Onpriya Panatho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอรปรียา ปะนาโท (34191)

เลขที่ 34 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอรปรียา ปะนาโท

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Onpriya Panatho

หมายเลขโทรศัพท์ 0843549886

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด