รูปประจำตัว

Penphitcha Pakkhemayang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง (32323)

เลขที่ 20 | ชั้นและห้อง 6/7

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเพ็ญพิชชา ปักเขมายัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Penphitcha Pakkhemayang

หมายเลขโทรศัพท์ 0993943341

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด