รูปประจำตัว

Pornchita Phansee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพรชิตา พันสี (34190)

เลขที่ 33 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพรชิตา พันสี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Pornchita Phansee

หมายเลขโทรศัพท์ 0933238717

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด