รูปประจำตัว

Santi​ Papasa

ข้อมูลในโรงเรียน

นายสันติ ปาปะสา (32353)

เลขที่ 11 | ชั้นและห้อง 6/7

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายสันติ ปาปะสา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Santi​ Papasa

หมายเลขโทรศัพท์ 0641052353

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด