รูปประจำตัว

Teerapat Phonyangnok

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร์ พลยางนอก (32346)

เลขที่ 9 | ชั้นและห้อง 6/7

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร์ พลยางนอก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Teerapat Phonyangnok

หมายเลขโทรศัพท์ 0621172338

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด