รูปประจำตัว

Papada Pamenapho

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวปภาดา ปะเมนาโพธิ์ (34188)

เลขที่ 31 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวปภาดา ปะเมนาโพธิ์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Papada Pamenapho

หมายเลขโทรศัพท์ 0942890125

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด