รูปประจำตัว

Benyapa Nontesa

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวเบญญาภา นนเทศา (32478)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 6/6

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวเบญญาภา นนเทศา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Benyapa Nontesa

หมายเลขโทรศัพท์ 0992731008

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด