รูปประจำตัว

Naritsara Chantprom

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนริศรา จันทพรม (32578)

เลขที่ 21 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนริศรา จันทพรม

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Naritsara Chantprom

หมายเลขโทรศัพท์ 0930850807

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด