รูปประจำตัว

Mintra soykham

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมินตรา สร้อยคำ (32376)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 6/6

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมินตรา สร้อยคำ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Mintra soykham

หมายเลขโทรศัพท์ 0801504089

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด