รูปประจำตัว

Naphawee Phattarabunyakun

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนภาวี ภัทราบุญญากุล (34186)

เลขที่ 29 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนภาวี ภัทราบุญญากุล

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Naphawee Phattarabunyakun

หมายเลขโทรศัพท์ 0926653791

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด