รูปประจำตัว

Theppakarn Prajanay

ข้อมูลในโรงเรียน

นายเทพกานต์ ประจะเนย์ (32397)

เลขที่ 7 | ชั้นและห้อง 6/6

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายเทพกานต์ ประจะเนย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Theppakarn Prajanay

หมายเลขโทรศัพท์ 0885636463

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด