รูปประจำตัว

Yotsanon Pimnoi

ข้อมูลในโรงเรียน

นายยศนนท์ พิมพ์น้อย (32350)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 6/6

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายยศนนท์ พิมพ์น้อย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Yotsanon Pimnoi

หมายเลขโทรศัพท์ 0653080320

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด