รูปประจำตัว

Achiraya Faikhammee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอชิรญาณ์ ฝ่ายคำมี (32587)

เลขที่ 34 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอชิรญาณ์ ฝ่ายคำมี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Achiraya Faikhammee

หมายเลขโทรศัพท์ 0918371817

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด