รูปประจำตัว

Sasikarn Pakkate

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต (32534)

เลขที่ 32 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวศศิกานต์ ปักกาเต

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sasikarn Pakkate

หมายเลขโทรศัพท์ 0630369485

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด