รูปประจำตัว

Thanakrit Saetang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธนกฤษ แซ่ตัง (34128)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 3/1

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธนกฤษ แซ่ตัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Thanakrit Saetang

หมายเลขโทรศัพท์ 0632528388

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด