รูปประจำตัว

Jaranya Prajana

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวจรัญญา ประจะเนย์ (32205)

เลขที่ 17 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวจรัญญา ประจะเนย์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jaranya Prajana

หมายเลขโทรศัพท์ 0619301580

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด