รูปประจำตัว

Jirapong.prasttha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจิรพงศ์ ประเศรษฐา (34720)

เลขที่ 13 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจิรพงศ์ ประเศรษฐา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Jirapong.prasttha

หมายเลขโทรศัพท์ 0986486089

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด