รูปประจำตัว

Teerapat Udommek

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร อุดมเมฆ (32449)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร อุดมเมฆ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Teerapat Udommek

หมายเลขโทรศัพท์ 0638342198

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด