รูปประจำตัว

Kitsadin Nintharat

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษดินทร์ นินทะราช (32439)

เลขที่ 8 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษดินทร์ นินทะราช

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kitsadin Nintharat

หมายเลขโทรศัพท์ 0981308287

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด