รูปประจำตัว

Poowadol saseeda

ข้อมูลในโรงเรียน

นายภูวดล สาสีดา (32299)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายภูวดล สาสีดา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Poowadol saseeda

หมายเลขโทรศัพท์ 0955128400

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด