รูปประจำตัว

Julajak Pongtee

ข้อมูลในโรงเรียน

นายจุลจักร ปองตี (32290)

เลขที่ 2 | ชั้นและห้อง 6/5

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายจุลจักร ปองตี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Julajak Pongtee

หมายเลขโทรศัพท์ 0963056265

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด