รูปประจำตัว

Nantiya Jaidee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนันทิยา ใจดี (34731)

เลขที่ 28 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนันทิยา ใจดี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Nantiya Jaidee

หมายเลขโทรศัพท์ 0629979092

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด