รูปประจำตัว

Narisara Pakilapang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวนริศรา ปะกิลาพัง (32630)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวนริศรา ปะกิลาพัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Narisara Pakilapang

หมายเลขโทรศัพท์ 0611370833

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด