รูปประจำตัว

Chananchida Rinthaluek

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชนัญชิดา รินทะลึก (34181)

เลขที่ 24 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชนัญชิดา รินทะลึก

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chananchida Rinthaluek

หมายเลขโทรศัพท์ 0834593415

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด