รูปประจำตัว

Kanokwan Patechakang

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวกนกวรรณ ปะเตชะกัง (32627)

เลขที่ 23 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวกนกวรรณ ปะเตชะกัง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Kanokwan Patechakang

หมายเลขโทรศัพท์ 0615157455

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด