รูปประจำตัว

Porntida Aunkham

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวพรธิดา อุ่นคำ (32580)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวพรธิดา อุ่นคำ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Porntida Aunkham

หมายเลขโทรศัพท์ 0839078801

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด