รูปประจำตัว

Bantita Promlee

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวบัณฑิตา พรมลี (32519)

เลขที่ 18 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวบัณฑิตา พรมลี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Bantita Promlee

หมายเลขโทรศัพท์ 0935509900

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด