รูปประจำตัว

Manita Noisri

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวมานิตา น้อยศรี (32422)

เลขที่ 10 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวมานิตา น้อยศรี

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Manita Noisri

หมายเลขโทรศัพท์ 0630506276

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด