รูปประจำตัว

kritsana watrebunrueang

ข้อมูลในโรงเรียน

นายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง (32539)

เลขที่ 6 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายกฤษณะ วาตรีบุญเรือง

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) kritsana watrebunrueang

หมายเลขโทรศัพท์ 0981619397

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด