รูปประจำตัว

Sathaporn Pagirakha

ข้อมูลในโรงเรียน

นายสถาพร ปะกิระคะ (32460)

เลขที่ 4 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายสถาพร ปะกิระคะ

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Sathaporn Pagirakha

หมายเลขโทรศัพท์ 0642651639

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด