รูปประจำตัว

Theerapat Wongkhamchan

ข้อมูลในโรงเรียน

นายธีรภัทร วงค์คำจันทร์ (32347)

เลขที่ 1 | ชั้นและห้อง 6/4

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นายธีรภัทร วงค์คำจันทร์

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Theerapat Wongkhamchan

หมายเลขโทรศัพท์ 0638188992

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด