รูปประจำตัว

Khanittha Khamsamai

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวขนิษฐา คำสมัย (34179)

เลขที่ 22 | ชั้นและห้อง 3/2

- จบรุ่นที่ 70/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวขนิษฐา คำสมัย

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Khanittha Khamsamai

หมายเลขโทรศัพท์ 0620940367

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด