รูปประจำตัว

Aratitaya Sodapadcha

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา (32635)

เลขที่ 27 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวอาทิตยา โสดาปัดชา

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Aratitaya Sodapadcha

หมายเลขโทรศัพท์ 0935437419

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด