รูปประจำตัว

Chanita nankeaw

ข้อมูลในโรงเรียน

นางสาวชนิตา นันเเก้ว (32574)

เลขที่ 19 | ชั้นและห้อง 6/3

- จบรุ่นที่ 67/2563 -

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ (ภาษาไทย) นางสาวชนิตา นันเเก้ว

ชื่อ (ภาษาอังกฤษ) Chanita nankeaw

หมายเลขโทรศัพท์ 0991138453

ที่อยู่ รอการอัพเดท...

หากข้อมูลไม่ถูกต้องกดแจ้งด้านล่างนี้

กดเพื่อแจ้งข้อมูลผิดพลาด